Stem Liberaal Groen: Jasper de Vries (#8 Fryslân)

Jasper de Vries

Jasper de Vries is voorzitter van de VVD Waadhoeke en kandidaat voor de Provinciale Staten van Friesland.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben 40 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en onze drie kinderen in Berltsum. Wij wonen in een woning uit 1880 die al tien jaar van het aardgas is afgekoppeld. Bijna mijn hele werkzame leven ben ik al bezig met energie en de energietransitie. Naast mijn baan als adviseur energietransitie ben ik actief in allerlei besturen in ons dorp en ben ik nu al een paar jaar bestuursvoorzitter van VVD Waadhoeke.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Friesland is een prachtige waterrijke provincie, waar rust en ruimte afgewisseld wordt met bruisende activiteiten en een levendig bedrijfsleven. Qua elektriciteitsvoorziening zitten we echter grotendeels op slot terwijl de echte energietransitie nog moet gaan beginnen! Wat we nodig hebben is een duidelijke visie op wat we waar wel en vooral ook niet willen, dus niet op de automatische piloot meer zonneweides en windmolens maar echte oplossingen daar waar er een uitdaging is.

Op welke thema’s richt jij je?

De energietransitie betekent dat in het bedrijfsleven aanzienlijke investeringen nodig zijn. Als we het bedrijfsleven willen helpen met de stap naar een fossielvrije toekomst, dan moeten we zorgen dat ze beschikken over de energie om dat te doen. Niet alleen de energie om processen te kunnen laten draaien, maar ook de bestuurlijke energie om de energietransitie tot een succesverhaal te maken.

Friese bedrijven moeten concurrerend blijven. Dat betekent dat we Friesland op energiegebied weer open krijgen. Dat bedrijven en nieuwe woningen aangesloten worden op het netwerk. Dat betekent dat we netcongestie oplossen, zonder dat we energietransitie vertragen.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Ik vind dat kernenergie onderdeel moet zijn van een gezonde energiemix. Zon en wind kunnen nu eenmaal niet altijd in onze energiebehoefte voorzien. Graag zou ik onderzoeken of kernenergie naast een duurzame, stabiele bron van elektriciteit ook een rol in de warmtetransitie van Fryslân kan spelen.

De weg is nog lang en alle opties liggen nog open. Laten we met een realistische en open blik de energietransitie tegemoet treden, samen stap voor stap klimaatneutraal.

Volg Jasper op Twitter.