Stem Liberaal Groen: Jocelyn Schaap (#17 Gelderland)

Jocelyn Schaap

Jocelyn Schaap is kandidaat voor de Provinciale Staten van Gelderland. Zij brengt veel expertise mee op het gebied van de energietransitie. Een gesprek over haar achtergrond, motivatie en liberaal-groene inbreng.

Wat is jouw achtergrond?

Vanuit mijn studie politicologie hebben democratisering en het belang van verkiezingen en het politieke debat altijd centraal gestaan. Bij de ontwikkeling van mijn loopbaan was dat het speelveld tussen politiek, overheid, maatschappij en bedrijfsleven. Daar ben ik op mijn best en voel ik me thuis. Ik heb achtereenvolgens gewerkt bij Schiphol Group, Liberty Global (Ziggo/Vodafone), de provincie Gelderland en nu werk ik bij Alliander.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

De afgelopen jaren heb ik veel met provincies samengewerkt op het gebied van energie(transitie)vraagstukken. Zowel op inhoud: welke keuzes kan/moet de provincie maken? Als op samenwerking: welke stakeholders hebben we nodig en wie is waar verantwoordelijk voor? Door zelf onderdeel te worden van de politieke besluitvorming, kan ik bijdragen aan het vormgeven van onze Gelderse samenleving. Met mijn kennis en ervaring kan ik hier het verschil gaan maken. En dat is waar ik voor wil gaan!

Op welke thema’s richt jij je?

De provincie Gelderland staat voor grote vraagstukken. Het aantal elektrische voertuigen blijft stijgen, het bedrijfsleven en de industrie verduurzamen in rap tempo. Nieuwe woonwijken moeten worden gebouwd, er komt steeds meer duurzame energie uit zon en wind. Tekort aan ruimte in onze mooie provincie, en schaarste op het energienet, zijn de terugkomende vraagstukken bij al deze ambities.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Meer dan voorheen zijn we voor de toekomst van Gelderland afhankelijk van daadkracht. Met elkaar bouwen aan een mooie toekomst voor alle inwoners van Gelderland. Laten we doen wat nodig is. Met lef keuzes maken voor een klimaatneutraal Gelderland!

Vind Jocelyn ook op LinkedIn.