Stem Liberaal Groen: Somaye Dehban (#9 De Stichtse Rijnlanden)

Somaye Dehban

Somaye Dehban is lid van Liberaal Groen en kandidaat voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij vertelt over haar achtergrond, motivatie en liberaal-groene waarden.

Wat is jouw achtergrond?

Mijn naam is Somaye Dehban, ik ben een vernederlandste Iraniër, woon hier in ballingschap, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg met mijn partner Remko en onze twee kinderen, Jeso en Robert. Daarnaast ben ik parttime promovendus aan de Rotterdam School of Management met een focus op cross-sector partnership en impact scaling. Ik ben ook oprichter van het Verbindingsmodel, dat gaat over onze onderlinge verbondenheid en het bouwen van coalities op basis van synergie en respect/waarderen voor onze verschillen.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Ik geloof dat we als burger onze burgerschapsrechten moeten uitoefenen, dat zijn burgerrechten, sociale rechten en politieke rechten. Stemmen bij de verkiezingen is de basis van het uitoefenen van onze politieke rechten, en ik wilde mijn politieke rechten uitbreiden door me verkiesbaar te stellen. Ik heb met name voor de waterschapsverkiezingen gekozen, omdat: 1) waterschappen de oudste samenwerkingsverbanden in ons land zijn die de tand des tijds hebben doorstaan; 2) onze watergrenzen gaan verder dan de grenzen van onze provincies en dat ‘dwingt’ ons om grensoverschrijdend samen te werken, wat ook gerelateerd is aan mijn promotieonderzoek; en 3) waterschappen zijn de meest onderrepresentatieve en niet-erkende democratische instellingen in ons land. Daar wil ik verandering in brengen.

Op welke thema’s richt jij je?

Mijn focus in deze verkiezing ligt op cross-collaboration. Er is veel discussie over het veranderen van de rol van waterschappen, zoals hen verantwoordelijk maken voor taken als energieproductie. Dat is geen onderdeel van hun wettelijk kernverantwoordelijkheid. Ik vind dat we moeten vasthouden aan wat in de wet staat en tegelijkertijd moeten onderzoeken hoe waterschappen samen met andere belanghebbenden kunnen werken aan een veilige en betere leefomgeving voor iedereen.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Mijn expertisedomein op het gebied van duurzaamheid is de sociale en culturele duurzaamheid. We kunnen ervoor pleiten om disruptief te zijn en de agenda voor duurzaamheid naar voren te schuiven; als de veranderingen die we proberen teweeg te brengen echter niet geworteld zijn in onze cultuur en onze samenleving, zullen ze niet duurzaam zijn.

We moeten ook een onderscheid maken tussen sustainability en durability die in de Nederlandse taal soms verloren gaat in de vertaling. Dat zou mijn liberaal-groene meerwaarde zijn!

Vind Somaye ook op de campagnewebsite van de VVD Utrecht. Volg haar op Twitter.