Stem Liberaal Groen: Sophie Witteveen (#16 Noord-Holland)

Sophie Witteveen

Sophie Witteveen is lid van Liberaal Groen en kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Een gesprek over haar achtergrond, motivatie en de thema’s waar zij zich op richt.

Wat is jouw achtergrond?

Naast mijn werk als manager in het bedrijfsleven en als voorzitter van een grote vrouwenvereniging (VVAO), ben ik actief bij de VVD Amstelveen, onder andere op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Als kandidaat voor de Staten hoop ik door mijn kennis en netwerk, en door een frisse kijk op taaie problemen, gezamenlijk nieuwe oplossingen te vinden. Deze zomer schreef ik mee aan ons verkiezingsprogramma en werd mij duidelijk dat veel kwesties alleen in samenhang kunnen worden opgelost.

Op welke thema’s richt jij je?

Een thema wat ik belangrijk vind is ruimte scheppen voor de industrie met oog voor de balans met de leefbaarheid in de omgeving, ook bijvoorbeeld als het gaat om Schiphol.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Hoe we als VVD de komende vier jaar ons bestaande verhaal beter kunnen toesnijden op een groenere toekomst. We kunnen ons profileren als de partij die oog heeft voor de noodzakelijke balans tussen het belang van geopolitieke onafhankelijkheid en een goed vestigingsklimaat enerzijds en verduurzaming en vergroening anderzijds.

Die laatste twee onderwerpen zijn niet langer voorbehouden aan links. De VVD kan bij uitstek werken aan een evenwicht tussen economische groei en duurzame welvaart, omdat wij keuzes durven te maken en selectief geld inzetten op dat wat haalbaar en kosteneffectief is om echt klimaatvriendelijker te werken en leven. Omdat wij de verantwoordelijkheid nemen om wat goed is te behouden en te versterken voor toekomstige generaties. Omdat wij luisteren naar de behoeften van inwoners en een antwoord geven op nieuwe ontwikkelingen. Het is dus tijd voor een nieuw narratief.

Vind Sophie ook op de website van de VVD Amstelveen.