Tweede Kamer stemt bijna unaniem in met Klimaatverdrag Parijs

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 25 januari ingestemd met ratificatie van het Klimaatverdrag dat eind 2015 door 195 landen is ondertekend. Nederland laat zien dat het verantwoordelijkheid zal nemen bij de reductie van CO2-uitstoot. Ook de VVD stemde in. VVD Kamerlid Remco Dijkstra: “Het is het belangrijkste internationale verdrag van het afgelopen decennium.”

Er ligt een grote uitdaging voor de volgende Nederlandse regering om een ambitieus plan te maken om die uitstoot tussen nu en 2050 nagenoeg tot nul te reduceren. Dat vergt grote inspanningen van overheid, bedrijven en inwoners van Nederland.