Hoe combineren we de wens voor vrij verkeer van goederen met reductie van CO2-uitstoot?

Discussiestuk over de noodzakelijke bijdrage van “mobiliteit” aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Verduurzaming Mobiliteit – CONCEPT LG webversie 1-1

Liberaal Groen heeft als een van haar uitgangspunten de bevordering van vrije handel tussen regio’s, terwijl tegelijkertijd de transitie naar een emissieloos 2050 gerealiseerd moet worden. Vrijhandel maakt regionale productie specialisatie mogelijk wat tot lagere kosten en betere levensstandaard leidt. Dit veroorzaakt onvermijdelijk transport van goederen en personen: vrij goederen- en personenverkeer binnen en ook buiten de Europese Unie. Een krachtige stimulering van de circulaire economie helpt verder lange afstand transport te reduceren. Ook hier geldt: vrij baan voor innovatie gericht op het verbeteren van efficiency en verminderen van de milieu-impact