VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Voedsel

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Voedsel

Voedsel is belangrijk. Allereerst om te eten. Ook voor de export, als motor voor innovatie, voor werknemers en ondernemers. In Nederland is de landbouwsector verantwoordeliik voor 16% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook onderwerpen als biodiversiteit en bodeminklinking zijn echte thema’s. Kortom, voedsel raakt ons allemaal!

Het Liberaal Groen Team Voedsel wil een bijdrage leveren aan de discussie over duurzame voedselproductie. Wat ons betreft houdt dat in dat we praten over commercièle, innovatieve productie van goed en gezond voedsel, rekening houdend met de gevolgen voor ons milieu. De focus ligt daarbij op het beleid dat nodig is om dit te bewerkstelligen.

Ben je geinteresseerd in deze vragen en de mogelijkheden die bijvoorbeeld de eiwittransitie biedt? Ons Team Voedsel vergadert maandelijks over deze en andere deelonderwerpen. Een paar keer per jaar ook een verdiepende discussie op expert niveau. Wat we uiteindelijk hopen te bereiken is dat we zo bijdragen aan op feiten gebaseerde discussie met zowel gewone partijleden als onze politici.

Wij zoeken 2-3 ‘VVD’ers die verschillende expertises hebben op het gebied van landbouw of veeteelt, voedselproductie, biodiversiteit en innovatie.

Ben je geïnteresseerd in Team Voedsel?

Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Voedsel , en een link naar je LinkedIn profiel.

Heb je nog vragen?

Bellen met Nan Su is mogelijk die het Team Voedsel gaat trekken kan op 06-41374680.

Je vindt Liberaal Groen ook op: