Liberaal Groen zoekt versterking voor Team Voedsel

Liberaal Groen logo

Voedsel is belangrijk. Allereerst om te eten. Ook voor de export, als motor voor innovatie, voor werknemers en ondernemers. In Nederland is de landbouwsector verantwoordelijk voor 16 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Ook onderwerpen als biodiversiteit en bodeminklinking zijn echte thema’s. Kortom, voedsel raakt ons allemaal.

Het Liberaal Groen Team Voedsel wil een bijdrage leveren aan de discussie over duurzame voedselproductie. Wat ons betreft houdt dat in dat we praten over commerciële, innovatieve productie van goed en gezond voedsel, rekening houdend met de gevolgen voor ons milieu. De focus ligt daarbij op het beleid dat nodig is om dit te bewerkstelligen.

Ben je geïnteresseerd in deze vragen en de mogelijkheden die bijvoorbeeld de eiwittransitie bieden? Ons Team Voedsel vergadert maandelijks over deze en andere deelonderwerpen. Een paar keer per jaar voeren we een verdiepende discussie op expertniveau. Wat we uiteindelijk hopen te bereiken is dat we zo bijdragen aan op feiten gebaseerde discussie met zowel partijleden als politici.

Wij zoeken twee of drie VVD’ers die verschillende expertises hebben op het gebied van landbouw, veeteelt, voedselproductie, biodiversiteit en innovatie.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Voedsel en een link naar je LinkedIn profiel.