Team Water

Water. Met de overstromingen in Limburg, Duitsland en België in gedachten is het thema actueler dan ooit. Terwijl bewoners druk bezig zijn de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken, wordt er flink gediscussieerd over klimaatverandering -en adaptatie en of en hoe we deze enorme overlast (hadden) kunnen voorkomen.
 
Waar we het over eens zijn is dat de impact van water gigantisch is. Of het nu gaat om veiligheid, bodemdaling, drinkwater of de energietransitie; water is overal, teveel, te weinig, te vies of schoon. Juist daarom zijn we in 2021 begonnen met Team Water.
 
Team Water is een spinoff van Liberaal Groen en heeft als doel om water als thema te ‘laden’. We willen water breed onder de aandacht brengen en agenderen binnen de juiste gremia. Dat doen we door op een aantal speerpunten onze visie te formuleren maar ook door boeiende events te organiseren.
 
Contact: water@liberaal-groen.nl

Nieuws