Conceptinbreng verkiezingsprogramma Tweede Kamer

VVD logo Binnenhof

Onze Teams Energie, Nieuwe Economie, Voedsel en Water zijn na de val van het kabinet snel aan de slag gegaan om hun aanbevelingen voor het VVD-verkiezingsprogramma te schrijven. Daarbij zijn meerdere deskundigen in het netwerk Liberaal Groen geraadpleegd. De conceptversies van hun voorstellen zijn hieronder te lezen.

Op donderdag 27 juli organiseren we van 20.00 tot 21.30 een inspraakavond met de achterban van Liberaal Groen om idee├źn en feedback op te halen. Aanmelden kan via secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.

De teams zullen de inbreng van leden verwerken in hun eindversies, die vervolgens zo snel mogelijk met de verkiezingsprogrammacommissie en op onze website worden gedeeld. Er is helaas geen tijd voor een formele aanbieding. Het concept-verkiezingsprogramma verschijnt op 28 augustus. Vervolgens kunnen netwerken tot 10 september amendementen indienen.

Begin-september organiseren we een tweede inspraakavond om amendementen te bespreken. De uitnodiging zal eind-augustus of begin-september in de nieuwsbrief worden verstuurd.