Team Energie

We hebben de afgelopen decennia in grote delen van de wereld veel welvaart gecreëerd. Zeker ook in Nederland. We zijn ons er echter inmiddels ook van bewust dat we veel van onze planetaire grenzen overschrijden of dreigen te overschrijden.
 
De meest in het oog springende is de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Dat we die uitstoot drastisch moeten verminderen, daarover bestaat geen discussie meer. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 stellen de VVD-verkiezingsprogramma’s en de regeerakkoorden de klimaatdoelen van ‘Parijs’ centraal: maximaal 2 graden opwarming, maar zo dicht mogelijk bij 1,5 graden. Ambitieus beleid van de EU draagt ook fors bij.
 
Maar de uitvoering is verre van eenvoudig. Zonneparken op landbouwgrond? Huiseigenaren verplichten te verduurzamen? CO₂-opslag onder de grond? Nederland energieonafhankelijk? Kunnen SMR kerncentrales al snel bijdragen? Energie-intensieve industrie hier houden, als we daar überhaupt al over gaan? Is biomassa acceptabel? Mag een gemeente de levering van aardgas in een wijk beëindigen en (laten) vervangen door aardgasvrije opties?
 
Team Energie van Liberaal Groen hield zich tussen 2022 en 2024 bezig met deze dilemma’s.

Nieuws