Inbreng verkiezingsprogramma Tweede Kamer

VVD logo Tweede Kamer

Liberaal Groen is ervan overtuigd dat de uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en verduurzaming niet alleen fors zijn, maar ook grote kansen bieden om Nederland mooier, schoner en welvarender door te geven aan de volgende generatie. ‘Groene groei’ is dan ook de rode draad in onze aanbevelingen voor het VVD-verkiezingsprogramma. We pakken de opgaven op en buigen ze om in een optimistisch toekomstperspectief voor Nederland.

  • Voor energie raden wij aan om de inzet van het programma uit 2021 vast te houden, maar daarbij oog te hebben voor de praktijk. Transities gaan niet in één rechte lijn vooruit. Soms moeten we bijstellen, maar het doel blijft helder: een duurzame en betrouwbare energievoorziening.
  • In de nieuwe economie gaan we efficiënter om met grondstoffen en materialen. Dat schept nieuwe kansen voor ondernemerschap en versterkt onze strategische onafhankelijkheid als Europa.
  • De verduurzaming van de landbouw gaat hand in hand met de zorg voor dieren en natuur. Innovatie biedt uitkomst. We geven pioniers de ruimte. De overheid moet ervoor zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product, en dat de maatschappelijke diensten die zij leveren worden beloond.
  • De klimaatverandering maakt waterbeleid urgenter. We vragen om een prominente rol voor water in het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Elke druppel telt.

Tientallen leden van Liberaal Groen hebben onze Teams Energie, Nieuwe Economie, Voedsel en Water op deze vlakken geadviseerd. De conceptversies van hun voorstellen zijn met het hele netwerk gedeeld. Donderdagavond is feedback opgehaald in een digitale vergadering. De eindversies zijn de afgelopen dagen geschreven en vandaag naar de verkiezingsprogrammacommissie verstuurd.

We verwachten op 28 augustus een concept-verkiezingsprogramma. De deadline voor amendementen is 10 september. We zullen begin-september een tweede digitale inspraakavond organiseren om eventuele amendementen van Liberaal Groen te bespreken. De uitnodiging wordt eind-augustus of begin-september in de nieuwsbrief verstuurd.