Concept-verkiezingsprogramma VVD en amendementen Liberaal Groen

VVD verkiezingsprogramma cover

Het conceptprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november is vandaag door de VVD gepubliceerd. Klik hier om het conceptprogramma te lezen. Voor amendementen is er een versie met zinsnummers.

Netwerken als Liberaal Groen hebben tot 11 september de tijd om amendementen in te dienen. Alle amendementen worden op 20 en 21 september in digitale deelsessies behandeld. Stemming volgt op 23 september in Rotterdam, waar de Algemene Ledenvergadering het definitieve verkiezingsprogramma vaststelt.

Om alle amendementen tijdig te kunnen beoordelen, bespreken en eventueel aan te passen, vragen we leden van Liberaal Groen om hun voorstellen uiterlijk 4 september 23.59 aan te leveren bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Gebruik hiervoor dit amendementenformulier.

Op 6 september zal het bestuur alle binnengekomen amendementen voorzien van een beknopte appreciatie en delen met de leden. We bespreken de amendementen op 7 september digitaal van 20.00 tot 22.00. Aanmelden kan tot ’s avonds 6 september via MijnVVD.

Klik hier voor onze amendementenprocedure.