Procedure voor amendementen op het verkiezingsprogramma

Stemmen

Liberaal Groen zal zich de komende weken inzetten voor een zo duurzaam mogelijk VVD-verkiezingsprogramma. Daar kan jij bij helpen! In deze gids lees je hoe.

Tijdlijn

 • 1 september: Publicatie concept-verkiezingsprogramma.
 • 4 september 23.59: Deadline om voorstellen voor amendementen aan te leveren bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Gebruik hiervoor het amendementenformulier dat gelijktijdig met het concept-verkiezingsprogramma verschijnt op MijnVVD.
 • 6 september: Bestuur deelt alle voorgestelde amendementen met beknopte appreciatie.
 • 7 september 20.0022.00: Digitale behandelingen van amendementen Liberaal Groen.
 • 711 september: Zo nodig contact met indieners om amendementen aan te scherpen of vergelijkbare amendementen samen te voegen.
 • 11 september: Deadline voor netwerken om amendementen in te dienen.

Spelregels

 • Amendementen die te laat, of niet in het juiste formaat, worden aangeleverd, kunnen helaas niet worden behandeld.
 • Amendementen van Liberaal Groen moeten betrekking hebben op duurzaamheid en duurzame groei. Met name: energie, klimaat, milieu, de nieuwe economie, voedsel en water. Dien overige amendementen in bij een lokaal, regionaal of ander thematisch netwerk. Hou er rekening mee dat elk netwerk eigen deadlines en procedures heeft.
 • In lokale en regionale netwerken beslist de ledenvergadering welke amendementen worden doorgezet. Thematische netwerken hebben geen ledenvergaderingen. Daar beslist het bestuur. Onze inbreng op het verkiezingsprogramma zal daarin leidend zijn.
 • Amendementen kunnen maximaal drie woordvoerders opgeven. Minstens één van de woordvoerders moet aanwezig zijn tijdens de digitale behandeling van de amendementen van Liberaal Groen op 7 september, de digitale behandeling van de VVD landelijk op 20 of 21 september (programma volgt) en het verkiezingscongres in Rotterdam op 23 september. Daar zullen indieners alleen een korte toelichting kunnen geven voordat er over de amendementen wordt gestemd.

Aanmelden

 • Meld je aan voor de amendementensessie van Liberaal Groen via MijnVVD.
 • Voor de landelijke sessies van 20 en 21 september volgt bericht van het hoofdbestuur.
 • Koop je kaartje voor het congres van 23 september in de VVD ticketshop.

Tips

 • Amendementen kunnen tekst aanpassen, toevoegen, verplaatsen of verwijderen.
 • Er geldt geen maximum aantal woorden voor het amendement zelf. Voor aanvullingen op het conceptprogramma raden we echter aan om beknopte bullets te maken van hoogstens drie zinnen. Hoe meer tekst, hoe groter de kans dat het amendement wordt ontraden.
 • De toelichting moet wel bondig zijn. Beperk je tot 250 woorden.

Niet op het congres?

Als je er 23 september niet bij kunt zijn, machtig dan een partijgenoot om voor jou te stemmen. Uiterlijk twee dagen voor het congres ontvangen alle leden een stemlink. Daarmee kun je iemand machtigen (lidnummer nodig). Die persoon moet jouw machtiging in zijn of haar stempas activeren voor het begin van de Algemene Ledenvergadering.

Neem contact op met secretaris@liberaalgroen.vvd.nl als je iemand zoekt om te machtigen of juist plek hebt voor een machtiging. Dan doen wij ons best om leden aan elkaar te koppelen.

Let op! De datums voor publicatie van het conceptprogramma en onze amendementenprocedure zijn aangepast.