Stem Liberaal Groen: Nick Ottens (#19 Noord-Holland)

Nick Ottens

Nick Ottens is lid van het Team Voedsel van Liberaal Groen en kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij wil zich inzetten voor een veehouderij die beter is voor boeren en dieren.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben een zoon van ondernemers. De grootouders van mijn vaders kant hadden een varkenshouderij. Mijn moeder komt uit een horecafamilie in Den Helder. Mijn ouders hebben nog steeds hun eigen bedrijf hier in Noord-Holland.

Zelf werk ik als zzp’er, tot vorig jaar voor een Amerikaanse stichting die prijsvragen uitschrijft om technologische innovatie aan te jagen. Daar deed ik onderzoek op het gebied van landbouw en voedsel.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

De stikstofcrisis. Andere partijen gaan óf de verantwoordelijkheid uit de weg, door te beweren dat het probleem niet bestaat of wordt overdreven, óf pleiten voor inkrimping. Daarmee maak je het probleem kleiner, maar los je het niet op.

Ik ben sowieso wars van ‘consuminderen’ en ‘ontgroeien’. Dat is makkelijk gezegd als je rijk en gelukkig bent. Volgens mij is de VVD er om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om verder te groeien in het leven.

We moeten af van de tegenstelling tussen groen en groei. Ik wil én de natuur beschermen én ondernemerschap, innovatie en wetenschap aanwenden om van de nood – de landbouw moet schoner – een deugd te maken. Dan denk ik aan natuurinclusieve vormen van boeren, energieneutrale tuinbouw, het afvangen en recyclen van ammoniak, en kweekvlees (een Nederlandse uitvinding).

Verduurzaming is een geweldige kans: om ons land nog een beetje mooier te maken — en om geld te verdienen.

Op welke thema’s richt jij je?

Boeren hebben de afgelopen decennia zoveel regels over zich heen gekregen. Vaak om goede redenen, maar doordat er iedere keer iets nieuws op ze af kwam, is het lastig geworden om agrarisch te ondernemen. Tegen de tijd dat ze net de investering van een nieuwe kas of stal hadden terugverdiend, kwam de overheid weer langs met nieuwe regels.

Laten we het nu in één keer goed regelen: de bodem- en waterkwaliteit moeten beter, de uitstoot van methaan en stikstof moet naar beneden, dierenwelzijn moet prioriteit krijgen, landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw moeten lonend worden. Christianne van der Wal heeft al veel werk verricht met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat moeten de provincies gaan invullen en uitvoeren.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

We hebben vorig jaar vanuit Liberaal Groen gelobbyd voor kweekvlees. Dat is een techniek om vlees te maken zonder dieren te slachten. Ik kijk daar erg naar uit, en ik wil zorgen dat het een verdienmodel wordt voor veehouders. Die kunnen dan met minder dieren meer vlees produceren.

We hebben in Nederland de techniek. We hebben de bedrijven. We hebben de boeren. Wat zit ons in de weg? De overheid. In Nederland maakt de Voedsel- en Warenautoriteit geen haast om proeverijen mogelijk te maken. In Europa moet kweekvlees eerst door Brusselse ambtenaren en vervolgens door de ministers van Landbouw worden goedgekeurd. Dat duurt allemaal veel te lang. In Amerika is vier maanden geleden toestemming verleend. Ik denk dat Israël dit jaar volgt. In Singapore wordt kweekvlees al verkocht. We moeten in Europa echt vaart maken, anders worden de boeren die in Nederland de stikstofcrisis doorkomen over een aantal jaar alsnog weggeconcurreerd door kweekvleesboeren in Amerika.

Lees de position paper van Liberaal Groen over kweekvlees hier. Volg Nick op Twitter.

Ben jij ook kandidaat voor de VVD in jouw provincie of waterschap? Meld je dan aan bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl!