Thom van Campen deelt rapport Liberaal Groen met minister Piet Adema

Thom van Campen

VVD-Kamerlid Thom van Campen vroeg minister van Landbouw Piet Adema woensdag om een reactie op het onderzoek van Liberaal Groen, Afrekenbare stoffenbalans: Ondernemerschap voor een duurzame landbouw.

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, riep Van Campen de minister op om werk te maken van een afrekenbare stoffenbalans die duurzame boeren beloont en emissies en nutriëntenverliezen beprijst. ‘Omdat het de VVD niet uitmaakt hoe een boer zorgt voor een schone bodem, schoon water en schone lucht.’ Wat er voor ons toe doet, is het doel.

Boeren kennen hun bedrijf en hun omgeving het best. Met een afrekenbare stoffenbalans vervangen we middel- met doelvoorschriften. In plaats van bijvoorbeeld vergunningen te verstrekken op basis van forfaitaire emissiewaarden, zouden boeren worden afgerekend op hun daadwerkelijke uitstoot. Dan loont het om (sneller) te verduurzamen. In plaats van één bemestingsnorm voor heel Nederland, of delen van Nederland, bepalen de lokale bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit hoeveel mest, en wanneer, op het land mogen worden toegediend. Zo maken we de omslag naar precisiebemesting.

Voorafgaand aan het debat hadden Thom van Gerwe en Nick Ottens van Team Voedsel van Liberaal Groen en Marcel van Haren, secretaris van het VVD-netwerk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het rapport samen met Van Campen aan de minister overhandigd. Het bestuur en leden van netwerk-LNV hebben inhoudelijk advies geleverd op het onderzoek.

De minister reageerde de volgende dag:

Doelsturing is inderdaad een belangrijk thema om aan te werken. Daarom werkt het ministerie van LNV, samen met externe partijen, momenteel hard aan het vormgeven van doelsturing. Het kabinet heeft hiervoor 10 miljoen euro toegevoegd aan de LNV-begroting. Het denken over een stoffenbalans en de uitwerking daarvan — en op termijn de eventuele afrekenbaarheid — maakt daar onderdeel van uit. Ook wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van de data-infrastructuur, de KPI-systematiek, het bedrijfsspecifiek meten van stalemissies en het ontwikkelen van overige technieken voor verdere borging en verfijning van bedrijfsgerichte doelsturing. Soortgelijke maatregelen als KPI, meetnetwerken of doelsturing zijn ook onderdeel van de aanvraag die de provincies hebben ingediend voor de koploperprojecten juli 2023. Ik heb met interesse kennis genomen van het voorstel van de VVD. Het voorstel van de VVD zal worden bestudeerd en worden betrokken bij de gedachtevorming hierover. 

Klik hier om het onderzoek te lezen.