Thom van Campen vraagt minister om reactie op plan van Liberaal Groen

Thom van Campen

VVD-Kamerlid Thom van Campen heeft minister van Landbouw Piet Adema om een reactie gevraagd op het onderzoek van Liberaal Groen, Afrekenbare stoffenbalans: Ondernemerschap voor een duurzame landbouw.

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, riep Van Campen de minister op om werk te maken van een afrekenbare stoffenbalans die duurzame boeren beloont en emissies en nutriëntenverliezen beprijsd. ‘Omdat het de VVD niet uitmaakt hoe een boer zorgt voor een schone bodem, schoon water en schone lucht.’ Wat ertoe doet, is het doel.

Boeren kennen hun bedrijf en hun omgeving het best. Met een afrekenbare stoffenbalans vervangen we middel- met doelvoorschriften. In plaats van bijvoorbeeld vergunningen te verstrekken op basis van forfaitaire emissiewaarden, zouden boeren worden afgerekend op hun daadwerkelijke uitstoot. Dan loont het om (sneller) te verduurzamen. In plaats van één bemestingsnorm voor heel Nederland, of delen van Nederland, bepalen de lokale bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit hoeveel mest, en wanneer, op het land mogen worden toegediend. Zo maken we de omslag naar precisiebemesting.

Voorafgaand aan het debat hadden Thom van Gerwe en Nick Ottens van Team Voedsel van Liberaal Groen en Marcel van Haren, secretaris van het VVD-netwerk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het rapport samen met Van Campen aan de minister overhandigd. Het bestuur en leden van netwerk-LNV hebben inhoudelijk advies geleverd op het onderzoek.

Klik hier om het rapport te lezen.