VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Energie

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #TeamEnergie

De energietransitie is een enorm grote opgave. We willen dat stroom gewoon uit ons stopcontact blijft komen. En betaalbaar blijft. Onze 8 miljoen woningen moeten binnen 30 jaar geen aardgas meer gebruiken. 

We willen de industrie, die ambitieuze verduurzamingsplannen heeft, wel hier houden. Groene waterstof krijgt een belangrijke rol, maar welke toepassing moet prioriteit krijgen? Waar moeten windmolens en zonnevelden komen? Hoe en war zetten we kernenergie in?

Liberaal Groen start samen met Team Energie, dat zich richt op verder concretiseren van realistisch liberal klimaatbeleid, waarmee we de doelen halen.  Het Team overlegt periodiek en organiseert sessies met leden van de VVD, verdiepende expert sessies met mensen van binnen en buiten de VVD werkbezoeken. etc. Aan de hand daarvan stellen we adviezen op voor onze liberale politici in Den Haag en Brussel.

Ben je geïnteresseerd in Team Energie?

Stuur dan en korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl, met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Energie, en een link naar je LinkedIn profiel.

Heb je nog vragen?

Bellen met Wouter Verduyn is mogelijk die het Team Energie gaat trekken kan op 06-45564617.

Je vindt Liberaal Groen ook op: