Liberaal Groen zoekt versterking voor Team Energie

Liberaal Groen logo

De energietransitie is een enorme opgave. We willen dat stroom gewoon uit ons stopcontact blijft komen. En betaalbaar blijft. Onze 8 miljoen woningen moeten binnen 30 jaar geen aardgas meer gebruiken.

We willen de industrie, die ambitieuze verduurzamingsplannen heeft, wel hier houden. Groene waterstof krijgt een belangrijke rol, maar welke toepassing moet prioriteit krijgen? Waar moeten windmolens en zonnevelden komen? Hoe en waar zetten we kernenergie in?

Liberaal Groen start een Team Energie, dat zich richt op verder concretiseren van realistisch liberaal klimaatbeleid, waarmee we de doelen halen. Het team overlegt periodiek en organiseert sessies met leden van de VVD, verdiepende expertsessies met mensen van binnen en buiten de VVD, werkbezoeken, etc. Aan de hand daarvan stellen we adviezen op voor onze politici in Den Haag en Brussel.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl, met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Energie en een link naar je LinkedIn profiel.