Amendementen energie verkiezingsprogramma 2021

Windturbines

De energietransitie biedt ongelooflijk veel kansen. Kansen op een betere toekomst en kansen voor krachtige innovaties. We kunnen nieuwe economische kansen creëren door te investeren in een toekomst met lagere CO2-footprint. In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er in 2030 49 procent en in 2050 95 procent CO2-reductie t.o.v. 1990 behaald moet worden.

De opgave om onze manier van werken en leven in lijn te brengen met de doelen van Parijs is immens en vergt keihard werken. Het vergt een krachtige en duidelijke overheid en een brede betrokkenheid van bedrijven en burgers.

Liberaal Groen dient daartoe een aantal amendementen, moties en voorstellen in op het VVD-verkiezingsprogramma van 2021:

Heb je nieuwe amendementen, moties of voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.