Amendementen op het verkiezingsprogramma Tweede Kamer

VVD verkiezingsprogramma cover

Vanuit Liberaal Groen worden 54 amendementen op het VVD-verkiezingsprogramma ingediend.

Er waren 71 voorstellen voor amendementen gedaan. Die kun je hier teruglezen. Een aantal zijn samengevoegd. Een aantal amendementen zijn door het bestuur ontraden, vaak omdat ze tegen de inbreng van Liberaal Groen op het verkiezingsprogramma in gingen. Meerdere amendementen zijn aangepast of ingekort naar aanleiding van de digitale bespreking met leden op 7 september.

Op 16 september publiceert de VVD een eerste leeswijzer van alle amendementen die vanuit de netwerken zijn ingediend. Op 18 september volgt een tweede leeswijzer met appreciates.

De amendementen worden ’s avonds 20 en 21 september digitaal behandeld in deelsessies. De indeling wordt bekend gemaakt in de leeswijzer van 18 september.

Woordvoerders moeten zowel bij de digitale behandeling als de Algemene Ledenvergadering van 23 september aanwezig zijn. Bij afwezigheid wordt het amendement verworpen. Om dat te voorkomen, zijn aan veel amendementen van Liberaal Groen bestuursleden toegevoegd als tweede of derde woordvoerder.

Een uitgebreide beschrijving van de procedure is te vinden opĀ MijnVVD.