Amendementen op het verkiezingsprogramma Tweede Kamer

VVD verkiezingsprogramma cover

Vanuit Liberaal Groen worden 54 amendementen op het VVD-verkiezingsprogramma ingediend. Dat is donderdag 7 september besloten in een digitale ledenbijeenkomst.

Procedure

Er waren 71 voorstellen voor amendementen gedaan. Die kun je hier teruglezen. Een aantal amendementen zijn samengevoegd. Een aantal zijn door het bestuur ontraden, meestal omdat ze op gespannen voet stonden met de inbreng die Liberaal Groen vooraf op het verkiezingsprogramma had geleverd. Nog een aantal amendementen zijn aangepast of ingekort naar aanleiding van de ledenbijeenkomst.

Klik hier om onze amendementenprocedure te lezen.

Volgende stappen

In ons overzicht zijn de amendementen genummerd naar de (eerste) zinsregel waar het amendement over gaat. De amendementen zullen unieke nummers krijgen in de leeswijzer van de landelijke VVD.

Op 16 september verschijnt een eerste leeswijzer met alle amendementen die vanuit de netwerken zijn ingediend. Op 18 september volgt een tweede leeswijzer met appreciates van het VVD-hoofdbestuur.

De amendementen worden ’s avonds 20 en 21 september digitaal behandeld in deelsessies. De indeling wordt bekend gemaakt in de leeswijzer van 18 september.

Woordvoerders moeten bij de digitale behandeling en tijdens de Algemene Vergadering van 23 september aanwezig zijn. Bij afwezigheid kan het amendement als ingetrokken worden beschouwd. Om dat te voorkomen, zijn bij veel amendementen van Liberaal Groen bestuursleden toegevoegd als tweede of derde woordvoerder.

Een uitgebreide beschrijving van de procedure is te vinden op MijnVVD.