Amendementen op het verkiezingsprogramma Tweede Kamer

VVD verkiezingsprogramma cover

Vanuit Liberaal Groen worden 54 amendementen op het VVD-verkiezingsprogramma ingediend.

Procedure

Er waren 71 voorstellen voor amendementen gedaan. Die kun je hier teruglezen. Een aantal amendementen zijn samengevoegd. Een aantal zijn door het bestuur ontraden, doorgaans omdat ze tegen de inbreng van Liberaal Groen op het verkiezingsprogramma in gingen. Nog een aantal zijn aangepast of ingekort naar aanleiding van een digitale bespreking met leden op 7 september.

Klik hier voor onze amendementenprocedure.

Volgende stappen

In ons overzicht zijn de amendementen genummerd naar de (eerste) zinsregel waar het amendement over gaat. De amendementen krijgen nog eigen nummers van de VVD.

Op 16 september verschijnt een eerste leeswijzer van alle amendementen die vanuit de netwerken zijn ingediend. Op 18 september volgt een tweede leeswijzer met appreciates van het VVD-hoofdbestuur.

De amendementen worden ’s avonds 20 en 21 september digitaal behandeld in deelsessies. De indeling wordt bekend gemaakt in de leeswijzer van 18 september.

Woordvoerders moeten zowel bij de digitale behandeling als de Algemene Ledenvergadering van 23 september aanwezig zijn. Bij afwezigheid wordt het amendement als ingetrokken beschouwd. Om dat te voorkomen, zijn bij veel amendementen van Liberaal Groen bestuursleden toegevoegd als tweede of derde woordvoerder.

Een uitgebreide beschrijving van de procedure is te vinden op MijnVVD.