Meeste amendementen van Liberaal Groen overgenomen

Dilan Yeşilgöz

Verreweg de meeste amendementen van Liberaal Groen op het VVD-verkiezingsprogramma zijn overgenomen. Van de 52 amendementen uit ons netwerk zijn 18 zonder wijziging in het verkiezingsprogramma opgenomen. Op nog eens 25 deed het hoofdbestuur een tegenvoorstel waar de indieners tevreden mee waren.

Drie amendementen zijn naar aanleiding van de discussies in de digitale deelsessies ingetrokken. De overige zes werden in stemming gebracht op de 156e Algemene Vergadering in Rotterdam, waar nog eens twee amendementen door de leden aan het verkiezingsprogramma werden toegevoegd:

 • 463 van Pieter Stroop van Renen om verwaarloosde en zieke dieren onmiddellijk weg te halen bij fokkers en veehouders.
 • 465 van Manon Stevens om uitvoering te geven aan het verbod op onnodige lichamelijke ingrepen bij dieren.

Beide kregen 67 procent steun.

Amendementen om de verlaging van de accijns op brandstof en een verlaging van de energiebelasting uit het programma te schrappen, vonden geen meerderheid. Ook een CO₂ belasting in de retail en het oprichten van een onafhankelijke dienst voor dierenwelzijn haalden het niet.

Inbreng herkenbaar

Uit de inbreng die Liberaal Groen vooraf had geleverd, was al veel opgenomen in het concept-verkiezingsprogramma. Zoals CO₂-afvang, het beprijzen van stikstofuitstoot, de invoering van een kerosinebelasting en het opschalen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ook innovaties om met minder grondstoffen, dieren en emissies meer voedsel te produceren, zoals kweekvlees en (precisie)fermentatie, werden benoemd.

Naast klimaatneutraliteit stuurt de VVD op een 100 procent circulaire economie in 2050. De verkiezingsprogrammacommissie kon putten uit de voorstellen van Team Nieuwe Economie op het gebied van materiaalgebruik en hergebruik.

Ook voor water is meer aandacht. Bodem en water worden doorslaggevend in ruimtelijke keuzes. Voor Liberaal Groen is het essentieel dat Nederland zich voorbereidt op periodes van droogte en zware regenval.

Overgenomen

Tien inhoudelijke aanvullingen op het programma direct overgenomen:

 • 88 van Marjolein Groot Koerkamp over het versterken van de weerbaarheid van watersystemen.
 • 127 van Donald Kreiken over technische kennis en praktische vaardigheden in het onderwijs.
 • 149 van Tomas van Hemert over agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 • 154 van Gijs Dröge over duurzaamheidsstandaarden voor voedsel.
 • 200 van Donald Kreiken over efficiënter omgaan met kritische materialen.
 • 380 van Wouter Verduyn over groene stroom.
 • 382 van Peter Versteegh over kernafval.
 • 384 van Jean Aerts over het recyclen van afgevangen CO₂.
 • 390 van Marjolein Groot Koerkamp over het verduurzamen van de eigen woning en tuin.
 • 392 van Thom van Gerwe over pulsvisserij en kweekvlees.

Ook werden acht redactionele amendementen overgenomen:

 • 8 van Timo Dolderman
 • 10 van Donald Kreiken
 • 11 van Marjolein Groot Koerkamp
 • 144 Donald Kreiken
 • 256 van Floor Wissing
 • 293 van Jenny Elbertsen
 • 381 van Donald Kreiken
 • 414 van Bente Schrijver

Compromissen

Het hoofdbestuur deed een tegenvoorstel bij 25 amendementen. Soms was dit een beknoptere versie van de tekst. Soms werd de strekking iets afgezwakt. Een aantal amendementen schuurden met die van andere netwerken. Daar zocht het hoofdbestuur naar compromissen, waar Liberaal Groen in mee kon gaan. Zodoende komen ook de volgende amendementen terug in het verkiezingsprogramma.

 • 37 van Tomas Friedhoff om duurzame keuzes te blijven stimuleren.
 • 173 van Thom van Gerwe over de afrekenbare stoffenbalans.
 • 175 van Thom van Gerwe over dierwaardige veehouderij.
 • 193 van Donald Kreiken over verruiming van wet- en regelgeving voor hergebruik.
 • 203 van Donald Kreiken over investeren in onderzoek en ontwikkeling.
 • 205 van Caroline Verwijs over werkgelegenheid op de Noordzee.
 • 207 van Tomas van Hemert over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 • 210 van Thom van Gerwe over gelijke fiscale behandeling van gelijkwaardige producten.
 • 211 van Thom van Gerwe over het gelijktrekken van dierenwelzijnsregels in de EU.
 • 212 van Bram Cool over importtarieven in de EU.
 • 213 van Donald Kreiken over duurzame productspecificaties.
 • 219 van Donald Kreiken over kwaliteitseisen voor producten en verpakkingen.
 • 253 van Marjolein Groot Koerkamp over onderhoud van vaargeulen.
 • 260 van Floor Wissing over afvoer van regenwater.
 • 263 van Floor Wissing over zoetwateropslag.
 • 320 van Gezina Atzema over Lelystad Airport.
 • 415 van Jean Aerts over CO₂-opslag.
 • 417 van Donald Kreiken over een kerosinebelasting in Europa.
 • 444 van Thom van Gerwe over bodem- en waterkwaliteit.
 • 445 van Thom van Gerwe voor het afschaffen van kalenderlandbouw.
 • 454 van Jean Aerts over precisielandbouw.
 • 455 van Thom van Gerwe over genetische modificatie.
 • 463 van Pieter Stroop van Renen om scherper toezicht te houden op dierenwelzijn.
 • 467 van Michael van Os de Man over het transport van dieren.
 • 468 van Manon Stevens over dierwaardige veehouderij.
 • 469 van Pieter Stroop van Renen over stalbranden.

184 van Michael van Os de Man over een importverbod voor vleeskalveren, 369 van Wouter Verduyn over het verduurzamen van woningen en 411 van Leon Nelen over waterstof werden ingetrokken.