Team Nieuwe Economie

We zijn steeds afhankelijker van grondstoffen. We schaden het milieu door de plastic soep te vergroten en (waardevolle) grondstoffen weg te gooien. Tegelijkertijd laten we de verdienkansen liggen. Liberaal Groen ziet kans om onze lineaire economie om te schakelen naar een circulaire economie.
 
Dit team houdt zich bezig met een onderwerp dat bij uitstek gaat over vooruitgang en dus goed past bij een liberale kijk op verduurzaming en innovatie. Team Nieuwe Economie overlegt regelmatig en werkt aan deelonderwerpen die zijn gebaseerd op materiaalstromen en kansen door het verbeteren van de productieketen. Wij gaan daarbij uit van liberale principes, zoals producentenverantwoordelijkheid. Met een overheid die stimuleert en inzet op doeltreffend beleid. Door benodigde investeringen te financieren, belemmerende regels weg te nemen en effectief te handhaven op wet- en regelgeving.
 
Wij willen de circulaire economie neerzetten als een kans voor Nederland en hierin voorop lopen. Dit doen we door inhoudelijke kennis te delen en te verbinden.
 
Contact: nieuwe-economie@liberaal-groen.nl

Teamleden

Nieuws